About Us

VĂN PHÒNG

Văn phòng kiến trúc Viet Hai được thành lập tháng 7-2015 bởi kiến trúc sư Phạm Việt Hải

Từ tháng 7-2018 chính thức trở thành Công ty TNHH Kiến trúc Viet Hai (Viet Hai Architecture Co., LTD) được điều hành bởi hai kiến trúc sư Phạm Việt Hải và Chu Thị Thanh Hoa

 

ĐỘI NGŨ THIẾT KẾ

Phạm Việt Hải theo học ngành kiến trúc tại Đại học Văn Lang từ năm 2005-2010, sau khi tốt nghiệp làm việc tại Công ty TNHH Tư vấn kiến trúc Nhiệt đới

Từ năm 2012-2015 tích lũy kinh nghiệm thực tiễn trên nhiều công trường xây dựng khác nhau dưới vai trò giám sát thi công – quản lý xây dựng cho đến khi thành lập văn phòng tư vấn kiến trúc

Chu Thị Thanh Hoa theo học ngành kiến trúc tại Đại học Văn Lang từ năm 2005-2010

Từ 2010-2014 làm việc qua nhiều công ty tư vấn kiến trúc trong nước

Từ 2014-2018 làm việc tại Jonathan Charles Fine Furniture